?

Log in

HG WELLS

« previous entry | next entry »
Aug. 29th, 2010 | 09:46 pm

Net heb ik het boek War of the Worlds (of eigenlijk, de Planeten oorlog) van H.G. Wells weer eens uitgelezen.

Een fantastisch verhaal! vroeger als kind had ik blijkbaar een (toen engelse) versimpelde editie gelezen want het staat vol met details die ik me niet meer kan herinneren. Maar die man is echt een genie.

Niet zo zeer om het verhaal op zich, een alien-invasion is natuurlijk vrij uniek maar was al eerder omschreven in die tijd. Maar de andere ideeen deden me even helemaal stil vallen. Deze man heeft het boek namelijk in 1898 geschreven! Aan het eind van de industriele revoltie. Een tijd van stoommachines, van gaslantaars en de aller eerste electrische lampen. Waar de telegrammen de meest gebruikelijke manier van communicatie zijn. Een tijd waar vliegtuigen nog net niet lukte, waar de eerste auto's hun intrede deden.

En beschrijft Wells fictie over complexe Machines die effectiever en soepeler zijn dan het leven zelf die worden bestuurd door wezens. Hij beschrijft laser (een onzichtbaar licht dat alles in brand steekt), hij beschrijft kleine graafmachines zonder bestuurder (en dus met kunstmatige intelligentie), hij voorziet dat de mens net als de Marsbewoners ooit hun planeet zullen moeten verlaten als de zon afkoelt (of, naar werkelijkheid als de zon groeit) en door de sterren moet gaan reizen en kolonies moet gaan stellen. En zo had hij nog een paar dingen waar ik even van dacht. "wow",

Die man scheef dit 112 jaar geleden? Een tijd waar men vooral met bootjes en paarden en wagen zich verplaatste? (en de rijken misschien een klein open autotje). Hij schreef het allemaal zo'n 60 jaar voor men de eerste computer ook maar een beetje wist aan te slingeren? Laser en A.I.-robots? Ruimte kolonisatie? Die man zou vandaag eens moeten rondlopen, hoe vreselijk modern zijn ideeën vandaag de dag zijn.

Fascinerend.

Link | Leave a comment | Share

Comments {0}